Yüksek Faiz Oranları ve Yatırım

Yüksek Faiz Oranları Yatırım Riskleri ve Ana Paranın Korunma Yolları

Yüksek Faiz Oranları, yatırım riskleri ve ana paranın korunma yolları başlıklı yazıda günümüzde mevcut yüksek faizler karşısında yatırımınızı nasıl koruyabilirsiniz anlatmaya çalışacağız. 1980’lerin başlarında bir zirveden son birkaç yıla kadar hem kısa hem de uzun vadeli faiz oranları hızla düştü. Aslında, kısa vadeli oranlar % 1’in çok altında bir seviyeye gerilemişti. Ancak finansal piyasalar zaman içinde nasıl dalgalanıyorsa faiz oranları da öyle dalgalandı. Bu yüzden, bir kez daha, faiz oranlarının yükselişte olması sürpriz olmamalı.

Faiz Oranları Neden İnip Çıkarak Dalgalanıyor

Son birkaç yılda hem kısa hem de uzun vadeli faiz oranları hızla düştü. Aslında, kısa vadeli oranlar% 1’in çok altında bir seviyeye gerilemişti. Ancak finansal piyasalar zaman içinde nasıl dalgalanıyorsa faiz oranları da öyle dalgalandı. Bu yüzden, bir kez daha, faiz oranlarının yükselişte olması sürpriz olmamalı.

Faiz, bir borçlunun, borç verene borç verenin para kaybını telafi etmek için anapara tutarının belli bir oranında ödediği miktardır. Özünde, faiz “paranın maliyeti” dir. Elbette, menkul kıymetler (tahviller vb.), söz konusu ihraççının kredi değerliliği gibi belirli menkul kıymetlere özgü faktörler nedeniyle değişken faiz oranları taşıyabilir. Ancak, bu makalede, daha geniş bir kapsamda faiz oranlarını görüntüleyeceğiz.

Enflasyon Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörlerden Biri

Enflasyon, faiz oranlarını etkileyebilecek faktörlerden biridir. Kesin olan bir şey var ki enflasyonun yükselen (veya azalan) oranına, tipik olarak yükselen (veya azalan) faiz oranları eşlik eder. Ayrıca, finansal sistemdeki likidite bol ise, faiz oranları düşmeye ve düşük kalmaya eğilimlidir. Finansal sistemdeki likidite azaldığında, faiz oranları yükselmeye ve yüksek kalmaya eğilimlidir. Birçok ülkede, bu likidite, Merkez Bankasının hareketlerinden büyük ölçüde etkilenmektedir. ABD’de bu organ Federal Rezerv ‘dir ya da kısaca Fed. Fed, federal fon oranını artırarak veya azaltarak ABD mali sisteminde likidite miktarını artırabilir veya azaltabilir.

Federal Rezerv FED Fon Oranı

Federal fon oranı, kurumların son derece kısa vadeli kredilerle birbirlerine borç verdikleri faiz oranıdır. Fed beslenen fon oranını “açık piyasa işlemleri” gerçekleştirerek etkileyebilir. Bu, Fed’in daha önce ihraç edilmiş ABD borç menkul kıymetlerini almasını veya satmasını gerektirir; bu da finansal sistemdeki likiditeyi artırır veya azaltır.

2008’deki mali krizden bu yana, Fed genel olarak çok “uzlaşmacı” bir hale geldi, finansal piyasaya sürekli olarak çok miktarda likidite sağladılar ve bu da faiz oranlarının önemli ölçüde düşmesine ve öyle kalmasına neden oldu. Ancak, finansal piyasaların döngüsel niteliği göz önüne alındığında, bu düşük faiz oranları yine artmaya başlıyor.

Getiri Eğrisi veya Diğer Adıyla Kazanç Eğrisi

“Getiri eğrisi”, vade spektrumundaki faiz oranlarını ölçer. Genellikle (her zaman olmasa da) kısa vadeli faiz oranları orta vadeli faiz oranlarından düşük olur ve ara vadeli faiz oranları uzun vadeli faiz oranlarından daha düşük olur. Bu durum “normal” bir verim eğrisi olarak adlandırılır.

Normal getiri eğrisi ile tahvil alıcıları, 30 yıl boyunca borç para verebilmek için daha uzun bir süre paralarını kilitleyeceğinden 30 gün boyunca borç vermek için daha yüksek faiz oranını talep etmektedir. Bununla birlikte, zaman zaman anormal ekonomik faktörlerin getiri eğrisinin “tersine çevrilmesine” neden olabileceği, kısa vadeli oranların uzun vadeli oranların üzerine çıkabileceği veya vade spektrumunda “düz” olacağı unutulmamalıdır. Fed, beslenen fon oranını yükselterek kursu değiştirmeye karar verdiğinde, genel olarak faiz oranlarının yükselmesi ve getiri eğrisinin düzleşmesi mümkündür.

Faiz Oranları Yükseldiğinde Ne Olur?

Özetle, oranlar yükseldiğinde, borçlanma maliyeti artar. Para borçlanmak isteyenler ( insanlar, şirketler, devlet kurumları) bunu yapmak için daha fazla faiz ödemek zorunda kalır.

Tarihsel olarak, yükselen faiz oranları genellikle her zaman olmasa da , hisse senedi fiyatları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmuştur . Bunun nedeni, faiz oranlarının yükselmesinin şirket kazançları üzerindeki olası olumsuz etkileri ve bu etkilerden ötürü şirketlerin sahip olması gereken artan sermaye maliyetidir. Dolayısıyla yükselen faiz oranları, tahvil sahipleri için risk oluştururken, hisse senedi yatırımcıları için de riskleri artırabilir.

Yükselen Faiz Oranlarına Karşı Ne Zaman ve Nasıl Korunacağınız

Faiz oranlarda yükselişin ne zaman olacağı genellikle sıcak bir konuşma konusudur. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli faiz oranlarının birbiriyle aynı hızda yükselemeyeceği veya düşmeyeceği de unutulmamalıdır. Her halükarda, faiz oranlarının çok yıllık düşüş trendlerini tersine çevirmesi ve anlamlı bir şekilde artmaya başlaması, önceden belirlenmesi zor olan bir konudur.

Birçok yatırımcının sorduğu sorular ” Faizler ne zaman yükselecek?” ve ” Faizler ne kadar daha artacak ?” şeklindedir. Faiz oranlarını dikkate almanın belki de daha faydalı bir yolu, “ Portföyümü korumak için ne yapabilirim ? “ Fiyatlar yükseldiğinde bile kar edebilir miyim?” sorusunu sormaktır. Neyse ki, yatırımcılar için birçok seçenek var. Anahtar, her bir alternatifin göreceli artılarını ve eksilerini anlamaktır. Bir yatırımcının göz önünde bulundurması gereken altı farklı araca bir göz atalım.

Yükselen Faiz Oranlarına Karşı Korunma Yolları

Daha yüksek faiz oranlarının mevcut portföyleri üzerindeki potansiyel etkileri konusunda endişe duyan bir yatırımcı için öncelikle kendi hedeflerini dikkate almak yararlı olabilir. Öncelikle şu 3 hedefe yönlenmek gerekir:
1-Yükselen oranların portföyünüzde yarattığı etkiyi azaltmak
2-Yükselen oranların portföyünüzde yarattığı etkiyi ortadan kaldırmak
3-Faiz oranlarındaki artıştan kar sağlamak

Bireysel hedeflerine bağlı olarak, bir yatırımcı aşağıdaki alternatiflerden bir veya daha fazlasını seçebilir.

Alternatif # 1: Bazı tahvil sahiplerini satmak ve nakit toplamak

Bir yatırımcının yapabileceği en basit ve en sert eylem, mevcut tahvil varlıklarının bir kısmını satmak ve faiz oranlarındaki artıştan fayda sağlayabilecek bir faizli nakit hesabı ile veya para piyasası fonuyla gelirden ayrılmaktır.

Artıları: Faiz oranları önemli ölçüde artarsa riski önemli ölçüde azaltabilir. Oranlar arttıkça, nakit ve para piyasası araçları ile kazanılan faiz oranı artmaktadır.
Eksileri: Öncelikle yapılan eylem defansif bir hamledir. FED faiz oranlarına sahipse, düşük getiriler, başka yerlerde daha yüksek getiriler elde edilmesine kıyasla çok düşük kalabilir.

Alternatif # 2: Kısa vadeli tahvillere geçmek

Bir başka potansiyel savunma oyunu kısa vadeli tahvillerdir. Kısa vadeli tahviller hemen hemen her zaman nakit veya para piyasası hesabından biraz daha yüksek faiz oranı öderler. Kısa vadeli tahviller, genellikle fiyat olarak geniş çapta dalgalanma göstermez, ancak tasarruf hesabından farklı olarak, kısa vadeli bir tahvil değer kaybedebilir.

Artıları: Tipik olarak hesaplar veya para piyasası araçları için mevcut olan oranlardan daha yüksek bir getiri sunar. Oranlar yükseldikçe, ödenen faiz zamanla artar
Eksileri: Kısa vadeli oranlar şu anda çok düşük seviyelerdedir ve eğer oranlar yükselirse kısa vadeli tahviller bile değer kaybına uğrayabilir.

Alternatif # 3: Bono Merdiveni

Bir bono merdiveni, çeşitli vade tarihleri boyunca bir dizi menkul kıymetin (genellikle hazine bonoları, belediye tahvilleri, yatırım dereceli şirket tahvili ve hatta CD’ler) satın alınmasını içerir. Her bir tahvil olgunlaştıkça, yatırımcı gelirleri vade merdiveni zaman çerçevesinin en uzak noktasında yeni bir tahvile “yuvarlar”. Yükselen bir faiz oranı ortamında, bir yatırımcının mevcut portföyünün bir kısmını daha yüksek oranlarda yeniden yatırmasına izin verir.

Artıları: Yatırımcı için herhangi bir piyasa zamanlaması gerektirmez. Yatırımcının yükselen faiz oranı ortamında yüksek oranlarda sistematik olarak yeniden yatırım yapmasına izin verir.
Eksileri: Bireysel tahviller portföyünü etkili bir şekilde çeşitlendirmek için nispeten büyük bir yatırım gerekir. Ayrıca, komisyonlar ve teklif / satışlar da getirileri olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, faiz oranı riskini ortadan kaldırmaz ve yeniden yatırım oranları daha düşük olabilir.

Alternatif # 4: Faiz oranı korunan fonlar ve ETF’ler

Faiz oranı riskinden korunan fonlar ve ETF’ler tipik olarak belirli bir tahvil portföyüne (hazine, yatırım yapılabilir kurumsal, yüksek getirili şirket) sahiptir ve daha düşük tahvil fiyatları riskini dengelemek için kısa hazine bonosu veya hazine bonoları satarlar. Temel fikir, fon veya ETF’nin cazip bir temettü getirisi sunması ve faiz oranlarının artması durumunda en azından bir miktar aşağı yönlü riskin dengelenmesi olacaktır.

Yatırımcıların faiz oranı riskinden korunan menkul kıymetlere yatırım yapmadan önce biraz araştırma yapmaları gerekmektedir. Bu menkul kıymetlerin çoğu nispeten yeni olduğundan, artan faiz oranı ortamında nasıl performans gösterebileceklerini ölçmek için herhangi bir sicil kaydı bulunmamaktadır. Diğer hususlar temettü verimini, portföyde tutulan tahvillerin ortalama vadesini (daha uzun vadeli tahviller daha fazla getiri sağlayacak ancak kısa vadeli tahvillere göre daha fazla fiyat volatilitesi yaşayacaktır) ve yeterli işlem hacmi ve likiditesini içerir.

Ayrıca, şirket tahvili getirileri ile hazine bonosu getirileri arasındaki fark genişledikçe, hazine bonosu satışları ile şirket tahvili ve hedging yapan fonlar ve ETF’ler de değer kaybedebilir. Bu durumda, kurumsal tahvil portföyü, kısa hazine pozisyonu tarafından teklif edilen hedge’den daha az (veya daha fazla) azalabilir.

Artıları: Bir yatırımcının daha yüksek faiz oranları ile ilişkili risklerin bir kısmını veya tamamını potansiyel olarak mahsup ederken daha yüksek verim kazanmaya devam etmesine izin verebilir.
Eksileri: Sınırlı bir sicil kaydı, yani hedging özelliğinin etkinliğini ölçmek çok zor. Ayrıca, birçok faiz oranı riskinden korunan fonlar ağırlıklı olarak işlem görmemektedir.

Alternatif # 5: Değişken Oranlı Araçlar

Adından da anlaşılacağı gibi, “değişken oranlı araçlar”, sabit bir getiri veya faiz sunmayan bir güvenlik araçlarıdır. Ödeyeceği faiz oranı zamanla değişebilir. Düşen faiz oranı ortamında, bu nedenlerden dolayı bu araçları kullanmak olumsuz olabilir. Ancak, istikrarlı bir ortamda ve özellikle yükselen bir oran ortamında, bu enstrümanlar yatırımcılara yükselen faiz oranlarına karşı yerleşik bir hedge sunabilir. İki temel tipte değişken oranlı araç vardır, o yüzden onlara ayrı ayrı bakalım.

Değişken oranlı menkul kıymetleri dikkate alan bir yatırımcı, önceliklerinin daha yüksek verim, daha yüksek fiyat istikrarı veya ikisinin bir karışımı olup olmadığını belirlemelidir.

Değişken oran kategorisi 1: Yatırım sınıfı değişken faizli menkul kıymetler

Bu araçlar, BBB veya daha yüksek kredi notuna sahip yatırım yapılabilir şirketler tarafından düzenlenmektedir. Sabit faiz oranını ödemek yerine, değişken faizli menkul kıymetler, faiz oranlarını sıfırlamakta ve faiz oranlarını temsili bir faiz oranı endeksi ile ilişkilendirmektedir. Bu tahvillere ödenen faiz oranı, güvenlik ihraç edildiğinde belirtilen faiz oranının üstüne çıkabilir veya altına inebilir. Sonuç olarak, faiz oranları yükselirse, yatırım sınıfı değişken faizli menkul kıymetler, bir sonraki oranın sıfırlanacağı tarihe kadar ödedikleri faiz düzeyini göreceklerdir.

Artıları: Diğer birçok tahvilin aksine faiz oranları arttıkça daha yüksek gelir elde edilebilir ve değerleri düşmez.
Eksileri: Yatırım sınıfı floaters ile ilişkili birincil negatif, ihraç edildiğinde, genellikle, aynı ihraççının sunduğu aynı vadeye ait tipik bir sabit oranlı tahvitten önemli ölçüde daha düşük olan mevcut getiriler sunmasıdır. Ayrıca, uzun vadeli fiyat değerleme beklentileri bilinmemektedir ve sınırlı olabilir.

Değişken oran kategorisi 2: Banka kredisi menkul kıymetleri

Bir banka kredisi, bir işletme için en yaygın kredi sermayesi biçimidir. Banka kredi fonları veya ETF’ler bir banka kredisi portföyüne sahiptir. Bir banka kredi fonu veya ETF tarafından sunulan faiz oranı, kısa vadeli faiz oranları yükseldiğinde sıfırlanır. Bununla birlikte banka kredileri, alt-yatırım notu derecelendirmeleri taşımakta ve yatırım yapılabilir kurumsal tahvil kayan oranlı menkul kıymetlerden önemli ölçüde daha fazla kredi riskine sahiptir. Bu oran genellikle her 30, 60 veya 90 günde bir ayarlanır.

Yatırımcıların birincil cazibesi, düşük dereceli kredi alanların, yatırım yapılabilir kredi alanlardan daha yüksek faiz oranı vermesidir. Bu yüzden banka kredisi fonları ve ETF’ler genellikle daha yüksek bir temettü getirisi sunar.

Artıları: Oranlarda artışa rağmen değer artırabilir ve oranlar yükseldikçe daha yüksek gelir sağlanabilir
Eksileri: Banka kredileri resesyona dayanıklı değildir ve varsayılan risk daha yüksektir. Banka kredi fonları ve ETF dalgalanma eğilimindedirler.

Alternatif # 6: Ters ETF veya fon satın almak

Bugüne kadar tartışılan tüm menkul kıymetler, öncelikli olarak portföy riskini azaltmaya ve / veya artan faiz oranı ortamında zaman içinde daha yüksek verim üretmeye hizmet edecektir. Bu güvenlik aracı, özellikle faiz oranları yükseldikçe ve tahvil fiyatları düştükçe değer artışını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ters ETF veya Fon satın alma, faiz oranlarındaki artış ve bu artış nedeniyle portföylerine yönelik risklerden korunmak isteyen yatırımcılar için spekülasyon yapmak isteyen yatırımcılar içindir.

Artıları: Uzun vadeli faiz oranları yükseldikçe kar elde edilebilir
Eksileri: Ters fonlar ve ETF’ler , değişken olma eğilimindedirler ve kötü zamanlanmış bir yatırım genel portföy getirilerine zarar verebilir. Riskleri anlayan tecrübeli yatırımcılar için tasarlanmıştırlar.

Yüksek faiz oranları, tüccarlar ve yatırımcılar için risk oluştururlar. Fakat çeşitli ticari enstrümanlar sayesinde,bu riski kazanca dönüştürebilirsiniz. Şimdi faiz oranları yükselmeye başladı. Yükselen faiz oranlarına karşı korunma anahtarları şunlardır:

1. Oranlardaki artışın mevcut portföyünüzü ne kadar etkileyebileceğini değerlendirin.
2. Faiz oranı riskini azaltmak, faiz oranı riskini ortadan kaldırmak veya yükselen faiz oranlarından kazanç sağlamak isteyip istemediğinize karar verin.
3. Kendi korunma hedeflerinizi en iyi şekilde karşılayan enstrümanı veya araçları seçin.

Hikaye Molası

  1- Eski Hikayeler – Mısır Piramitleri İnşasında Çalışan Emekçilerin O Dönemki Hayatı 
  2-En Acıklı Aşk Hikayeleri – Kuş Ülkesi Habeşiştan’da Geçen Eski Bir Hikaye
  3-En Güzel Kısa Aşk Hikayeleri Antik Çağ Madencileri