TARİH

Tarihi Olaylar – Şehzade Mustafa ve Lalası Şaraptar İlyas’ın Hikayesi

Şehzade Küçük Mustafa’nın Lala Şaraptar İlyas Yardımıyla Kardeşi II. Murat Tarafından Öldürtülmesi

Tarihi olaylar yazı dizimizde bugün 13 yaşında iken Lala Şaraptar İlyas tarafından II. Murad’a teslim edilen küçük şehzadenin, kardeşi Hüdavendigar Murad (II. Murad veya Koca Murat) tarafından başının cellata kestirilip öldürülmesi anlatılıyor. Bir hükümet kurup, saltanat sürmeye başlayan 13 yaşındaki küçük şehzade ne yazık ki çocuk katillerinin tuzağına düşmüştü.

II. Murad Bizans’ı muhasara etmiş ve fena halde sıkıştırıyordu. Bizans halkı kadını,erkeği bütün kudretiyle buna karşı koymağa çalışıyordu. Bir aralık Türkler surların üstünde yeşil elbiseli birini gördüler. Bu kişi hayalet gibi ortada dolaşıyordu. Merak ettiler, dedikodu çıkardılar. İşiten Rumlar da Meryem Ana’nın kendilerine imdada geldiklerini söyledi. Sanki bu suretle Türkleri endişeye düşüreceklerdi.

Hayalet Ne İsa Ne de Meryem idi…O, Sultan Murad’ın Erkek Kardeşi Şehzade Mustafa İdi

Osmanlıda Kardeş Katli
Osmanlıda Kardeş Katli

Sultan Murad hemen tahkikata girişti. Bu yeşilli hayaletin ne olduğunu mutlaka öğrenmek istedi. Gönderdiği adamlar gizlice girdikleri Bizans’ta yeşilli hayaletin kim olduğunu öğrendiler. Yeşilli hayalet ne İsa peygamberdi ne de Hz. Meryem… Sultan Murad’ın erkek kardeşi Mustafa idi o! Saltanat hırsıyla Rumların tarafına geçmiş. Türk ceddinin ve hanedanının en hilekâr düşmanına karşı harp ettiği bu zamanda sırf hırsının şevkiyle ihanet ediyordu.

Hoş Mustafa o zamanlar bu ihanetini kendi başına işleyecek yaşta değildi. Yardım edenleri vardı. Mustafa’nın zahiri dostları, Osmanlının hakiki düşmanlarıydı bunlar. Yani Germiyanoğulları ile Karamanoğulları idi. Bu suretle kendi kuvvetlerini artırmak istiyorlardı. Yine bu maksatla küçük şehzadeyi kandırdılar; şaraptarı İlyas ile onu Bursa üzerine göndermeye muvaffak oldular.

Şaraptar İlyas ile küçük Mustafa İznik’e geldi. İznik’te İbrahim Paşa Sarayı’na kondular; etraftan tımar isteyenlere tımar verdiler. Böylece hükümeti ellerine aldılar ve saltanat sürmeye başladılar.

Lala Şaraptar İlyas, Şehzade Küçük Mustafa’yı Hamamda Yakalayıp Kardeşi Koca Murat’a Teslim Ediyor

II. Murad (Koca Murat) olanların hepsinden haberdardı. Şehzade Mustafa’yı ve onu destekleyenleri biliyordu. Nihayet her şeyin Şaraptar İlyas elinde olduğunu da bilmekteydi. Bir mecliste paşalarına Şaraptar İlyas’ı elde etmelerine emretti. Bunlar da hileye başvurarak İlyas’a “Hünkar sana Anadolu Beylerbeyliği ‘ni verdi” diye haber gönderdiler. Hatta beratını da yolladılar. Aynı zamanda “Biz oraya varıncaya kadar oğlanı hallet” dediler.

Şaraptar, külahını yere vurarak razı oldu. Bu cevabı alan II. Murad Edirne’den çıktı 9 günde İznik’e vardı. Küçük Mustafa hamamda imiş. Mihal oğlu İznik’i kuşattı. Ahali kapıyı açtı, padişah ordusu içeri girdi. Karşılarına Taceddin oğlu çıktı, Mihal oğlunu gönderiyle atından yıktı, yüreğinden vurdu. Mihal oğlunun askerleri de onu parçaladılar. Alt tarafını Aşık Paşazade‘den dinleyelim:

Aşık Paşazade Şehzade Mustafa’nın Nasıl Öldürüldüğünü Anlatıyor

Bunlar burada cenkteyken, Şaraptar İlyas Şehzade Mustafa’yı tuttu. Küçük Mustafa’yı kucağına alıp hamamdan çıkardı. Olanların sebebini anlamayan küçük Şehzade Mustafa telaşla sordu : “Hey Lala ? Beni niçin tutarsın?” Lala Şaraptar İlyas cevap verir : “Seni kardeşine iletirim” Bunu duyan küçük Mustafa yalvarır: ” Beni kardeşime iletme, kardeşim bana kıyar!” Şaraptar İlyas sesini çıkarmadı, sakin sakin şehzadeyi alıp gitti Hüdavendigar’a. Sonra II. Murat cellada kardeşinin, küçük Şehzade Mustafa’nın, başının kesilmesini emretti. Cellat da buyruğu yerine getirdi. Sonra Mustafa’nın ölü bedenini atası yanına gönderip Bursa’ya defnettiler.

Evet… İki tarafın askeri vuruşurken, Şaraptar İlyas bir beyliğin hatırı için şehzadeyi kucaklayıp II. Murad’ın önüne attı. O da kardeşini cellata verdi ve küçük başını kestirdi. Küçük Mustafa daha 13 yaşındaydı. O yaşta Şaraptar İlyas’ın ihaneti yüzünden ölümü tadan küçük Mustafa’nın kanlı cesedi yine İlyas tarafından Bursa’ya gönderildi. Müteessir olanlar Şaraptar İlyas’a sordular: “Şu kahpece ihaneti nasıl irtikâp ettin?” Haris, cahil canavar kendisini temize çıkarmak için şu cevabı verdi:

-Evet, ben günahkar oldum. İlla bu ikisi velayette olsa umumi zarardır. Hem dahi ben efendim oğluna nedensiz bu işi gerçekleştirmedim, bu dünyanın murdarına bulaşamadan şehit ettirdim. Cemi alem rahat oldu. Bizden önce gelenler bu kanunu koymuşlar.

13 Yaşındaki Şehzade Mustafa’nın, Lala Şaraptar İlyas yardımıyla abisi II. Murat tarafından öldürülmesi ile ilgili gerçek hikayeyi beğendiyseniz aşağıdan benzer hikayeler okuyabilirsiniz.

  1- Kısa Tarihi Öyküler – Mısırlı Katip Pepi I Meryre
  2-Kuş Ülkesi Habeşiştan – Siyahi Firavunlar Ülkesi
  3-Yaşanmış Kısa Tarihi Hikayeler ve Masallar Vadedilmiş Topraklar

Şaraptar İlyas ile ilgili daha fazla bilgiyi Ekşi Sözlük‘ten edinebilirsiniz.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı