GİZEMLİ OLAYLAR

Reenkarnasyon Hikayeleri – Yaşanmış Reenkarnasyon Örnekleri

Reenkarnasyon Hikayeleri – Yaşanmış Reenkarnasyon Örnekleri

Reenkarnasyon Hikayeleri – Yaşanmış Reenkarnasyon Örnekleri başlıklı yazıda bugün gerçekten yaşanmış reenkarnasyon olayları iddiasından bahsedilecek. Ayrıca Reenkarnasyon yaşayanlar tarafından sunulan reenkarnasyon kanıtları da anlatılacak. Baştan söylemeliyim ki reenkarnasyona inanmıyorum fakat reenkarnasyon yaşayanlar tarfından anlatılan reenkarnasyon hikayeleri beni etkilediği için yazıyı burada paylaşmaya karar verdim. Lafı fazla uzatmadan yaşanmış reenkarnasyon örnekleri nelerdir, anlatmaya başlayalım.

Yeniden dünyaya gelmede rekor, Amerikalı doktor Blanche Baker‘in bir hastasına aittir. Dr. Baker, San Francisco’da doğmuştu. Aynı kentte yaşayan hastası, İskoç, İngiliz ve Amerikan karışımı bir soydan dünyaya gelmişti. Bu adam şimdiki yaşadığı hayatından önce 23’ü erkek, 24’ü kadın olmak üzere toplam 47 hayatı yaşamakla övünürdü. Övünmekle de haklıydı. Çünkü, vermiş olduğu geçmiş hayatlarına ait bilgilerin çoğu doğru çıkmıştı.

Dr. Baker’a ruhsal bakımdan rahatsız olan birçok hasta gelirdi. Baker, hastalarını iyileştirmek için onları ille de geçmiş yaşamlarına döndürmek amacında değildi. Hiçbir hastasına geçmiş yaşamına dönmesi için telkin de yapmıyordu. O ilk kez 1950 yılında kullanılan çok özel bir teknik uyguluyordu.

Önce hastasını hipnoz altına alıyor, sonra onu yaşantısının çeşitli olayları içinde adeta gezdiriyordu. Hastalar, özellikle yaşadıkları şiddet olayları, ölümler ya da bazı yakınlarıyla olan ilişkilerinden çok etkileniyorlardı. Böylelikle, bir olaydan başka olaya geçiyorlar, çoğu zaman kendilerini birden geçmiş yaşamlarında buluyorlardı. Bu yöntem ” Serbest çağrışım yöntemi “ydi.

Reenkarnasyon Yaşayanlar - Reenkarnasyon Kanıtları - Reenkarnasyon olayları
Reenkarnasyon Yaşayanlar – Reenkarnasyon Kanıtları – Reenkarnasyon olayları

Reenkarnasyon Yaşayanlar ve Geçmişte Yaşanılan Acı Olaylar

İnsan bilincinin en belirgin özelliklerinden biri, acı ve sıkıntı veren olayları bastırmasıdır. Bu tip olaylar, hatırlanmak istenmediğinden hemen bilinç altına itilirler. Hipnoz sırasında ise durum değişir. Kişiler hatırlamak istemedikleri olayları, adeta yeniden yaşayarak anlatmaya başlarlar. Dr. Baker, hastalarının büyük kısmından, geçmiş yaşamlarının acı hatıralarını dinlemiştir.

Dr. Baker’ın hastalarından Bayan Jane Winthrop‘u ele alalım Hipnoz sırasında Jane, 18. yüzyılda Massachusetts’e yerleşmiş ve Allan adlı kocasını kaybetmiş bulunan Mary Dunlap oluyordu. Bir gün Dr. Baker’e şöyle dedi: “Allan’ın ölümünden söz ettiğim her seferden sonra kendime geldiğimde, çok müthiş bir acıdan yeni kurtulmuş gibi oluyorum.”

Ruhsal bakımdan rahatsız olan birçok kişinin bilinçaltında, daha önce yaşadıkları bir olayın sıkıntısının yattığı bilinir. Hipnoz yoluyla böyle olayların ortaya çıkarılması ve hastanın tedavi edilmesi çok yaygındır. Fakat ele aldığımız konuda durum değişik.

Ruhsal rahatsızlığı ve sıkıntısı olan hastalar hipnoza alınmıyor. Tedavinin belli bir anında, birden bire başka kişiliğe bürünüyor, sıkıntılarını anlatıyorlar. İşte bu başka kişilik onların bir önceki ya da daha önceki yaşamı olarak kabul ediliyor.

Tuhaf Reenkarnasyon Olayları

Olay Amerika’da geçiyor. Bayan Joanne Mc Iver, 1969’da, doktor olan babası tarafından geçmişe döndürüldü.

Baba-kız, Toronto’nun 129 km kuzeyindeki Orillia’da yaşıyorlardı. Joanne büyük bir ruhsal sıkıntı içerisindeydi. Bu yüzden babası onu hipnotize etti. Hipnoz sırasında kızı, toplam 6 adet geçmiş hayattan söz etti. Bunların en sonuncusunda Bayan Susan Ganier olarak dünyaya gelmişti.

Mc Iver, ailesinin bu gün yakınında oturdukları, sonradan Owen Sound adını alan Sydenham’dan 145 km uzaktaki Kanada’da Ontario St. Vincet’da 1835’te doğmuştu. Susan, 1849 Temmuz’unda, kiraladığı topraklarda çiftçilik yapan Thomas Marrowla evlenmiş, gezici vaiz Mc Eachern’ın kıydığı nikahtan sonra Massie köyüne yerleşmişti. Kocası 1863’te bir kazada ölmüş, dul bir çiftçi karısı olarak sakin bir hayat geçirdikten sonra 1903’te ölmüştü.

19. yüzyıla ait kırsal bölgelerin doğum ve ölüm kayıtları eksik olsa da, Genier’in hikayesinin doğruluğunu gösteren kayıtlara rastlandı. Ontorio Orman ve Toprak Dairesi’nin bastırdığı bu yüzyıla ait haritada Ganier çiftliği görülmektedir. Birçok haritada olmasa da, Massie köyü, ayrıca Susan’ın sözünü ettiği diğer yerler de bulunmaktadır.

Susan’ın 1909’da ölen yakın arkadaşı, posta müdürü Bayan Speedie’nin mezartaşı da oraya yakın bulunan Annan köyünde duruyor. 1969’da 80 yaşın üstünde bulunan Arthur Eagles, Ganier ailesini ve ebeveynlerinin Thomas’ın eşi olduğunu söyledikleri Susan Marrow’u arabayla Owen Sound’a götürmüş olduklarını hatırlıyor.

Reenkarnasyon Kanıtları – Reenkarnasyon Örnekleri

Toronto Kamu Kayıtları Dairesi de, Joanne’in önceden adını verdiği Mrs Speedie, Massie’de demirci Robert Mac Geregor, dükkan sahibi Joshua Milligan ve değirmenci William Brown’ın yaşadıklarını doğruluyor.

Susan’ın o günkü hayatın ayrıntılarına dair söyledikleri de doğrudur. Şeker, paketlerle getirilip, kutusu 10 cente, eyerler 7,5-12 dolar arasında, portakallar çok pahalıya satılmakta, o zamana ve o yöreye özgü olarak bir tür at arabasına “demokrat” denmektedir. Bu sonuncu ayrıntı o bölgede yaşayanlarca bilinmektedir. Ayrıca Joanne, aralarında kilise bahçesi, bir ambar ve Susan’ın eski evi olmak üzere, Susan’ın bildiği yerleri fark ettiğini söylemişti. Varlığından kimsenin haberi olmadığı bir kuyunun yerini bile söylemişti.

Hipnozun bir yerinde, sanki aynı anda iki dünya arasında gidip geliyordu, şimdiki ve geçmiş hayatının hatıraları birbirine karışıyormuş gibi kendisinin Susan Ganier olduğunu hissediyordu. Geçmişe döndüğünde, sesi doğal kısıklığını kaybedip daha hafif titreşimli bir hal almaktaydı.

Ünlü İngiliz hipnozcu Arnall Bloxham‘ın ulaştığı, 400 geçmişe dönme olayının büyük çoğunluğu Susan Ganier’in anlattığı gibi, sakin geçmiş hayatlara aitti.

Jeffrey Iverson - Reenkarnasyon Örnekleri ve Reenkarnasyon Hikayeleri
Jeffrey Iverson – Reenkarnasyon Örnekleri ve Reenkarnasyon Hikayeleri

Reenkarnasyon Yaşayanlar – Birden Çok Hayatım Var

Jeffrey Iverson‘un ” Birden çok hayatımı var ?” (1976) adlı kitabında ayrıntılı şekilde sergilenen, ayrıca televizyon ve radyoda yayınlanan hayat hikayeleri ise gerçekten dramatikti. Bunların arasında, tam 6 tane geçmiş hayatı olan Jane Evans bu konuda en tanınan kişilerdendir.

Reenkarnasyon Hikayeleri - Yaşanmış Reenkarnasyon Örnekleri
Reenkarnasyon Hikayeleri – Yaşanmış Reenkarnasyon Örnekleri

Eski Roma döneminde bile yaşamış olan Jane Evans, hipnozda ilk önce, Eboracum kentinde yaşayan Konstantius ve Helena’nın oğluydu. Sonradan , Roma imparatoru olan Konstantin’in hocası Titus’un karısı, MS 286’da yaşamış Livonia oldu.

Livonia ve Titus bir tahta oymacısı olan Albanus tarafından Hıristiyan yapılmışlar, Diokletian’ın saltanatı sırasındaki vahşet ortamında ölmüşlerdi.

Roma imparatorluğu dönemindeki Britanya üzerine uzman olan Prof. Biran Hartley’in dediğine göre, “Livonia, çok değerli tarihsel bilgilere sahipti ve böyle bir hikayenin ana hatlarını çıkarabilmek için sayısız esere başvurmak gerekti.” Sonuçta, verilen bilgilerin doğrulukları araştırıldığında çoğu doğru çıktı.

Reenkarnasyon Hikayeleri – Katledilen Yahudiler

Bayan Evans’ın Rebecca adlı Yahudi bir kadın olarak geçirdiği bir sonraki hayatı, çok değişik bir kişiliği göstermektedir. Rebecca, York Castlegate’teki St. Mary Kilisesi’nin bir mahzeninde başka yahudilerle birlikte katledilmiştir.

Bu bilgilerin verildiği geçmişe dönme seansından birkaç yıl sonra, 1975’te keşfedilene kadar, böyle bir mahzenden kimsenin haberi yoktu. Aynı katliam üzerine bir kitabı olan Prof. Barrie Dobson, Jane’in hikayesinin o zamana dair bilinenlerle çelişik olmadığını ileri sürdü. Ayrıntıların şaşırtıcı şekilde doğru olduğunu, tutmayan bilgilerin bile geçerli olabileceğini belirtti.

Jane Evans’ın bu bilgileri kitaplardan edinmiş olmasına imkan yoktu. Öyle olmuş olsa hipnoz sırasında okuduğu ve kafasına yerleştirdiği bütün kitapları anlatması gerekirdi.

Jane Evans bugün dünyada kullanılmayan bir dili konuşuyordu. Ayrıca sadece Jane Evans, 6 değişik kişiliğe sahip olduğu için her geçmiş hayatına geçişte dil ve lehçe değiştiriyortu. Bazen sadece eski dil hocalarının bildiği lehçelerle konuşmaya başlıyordu. O yüzden Jane Evans’ın gerçekten 6 geçmiş hayatının da doğru olduğuna inanılıyordu.

İnsanın dünyaya birden fazla kez gelip gelmediği konusu kolay kolay kapanacağa benzemiyor. Eğer gerçekten bugün yaşanılan sıkıntıların kaynağında geçmiş yaşamlar varsa, ya da insan şu anki yaşamında geçmişteki yaşamından edindiği bilgi ve deneyimleri kullanabilirse, işte o zaman, hayatın birçok güçlüğü rahatlıkla ortadan kalkabilir.

Reenkarnasyon Hikayeleri – Yaşanmış Reenkarnasyon Örnekleri ile ilgili yazı hoşunuza gittiyse Benzer Yazılar İçin:

1-Yaşanmış Gerçek Dini Hikayeler
2-Yaşanmış Korkutucu Hikayeler – Gerçek Değişik Hikayeler
3-Çanakkale’nin Alçıtepe Köyü ‘nde Yaşanmış Esrarengiz Şehit Hikayesi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı